HODOWLA KRÓLIKÓW RASOWYCH NR 283 P
GRZEGORZ GRAJEK
85-471 BYDGOSZCZ UL.JANOWSKA 10

 
 
BOS samce
Foto
samiec B-4 3L37
Foto
samiec 216P 2915
Foto
samiec 283P 1017
Foto
samiec 283P 4021

Foto

samiec SJ-1 693